(22) 299 24 25
882 117 481
info@interlabo.pl

Badania wody Warszawa | Interlabo

W naszej ofercie znajdą Państwo nie tylko rzetelne badanie wody różnego rodzaju, ale również właściwe ich pobieranie, które traktuje się na równi z odpowiednio przeprowadzoną analizą laboratoryjną.

Akredytacje do badania wody

Nasze akredytowane usługi wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia na temat jakości wody, która będzie przeznaczona do spożywania przez ludzi. Nieodłącznym elementem badań i pobierania próbek jest zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepid), którego ważność odnawiamy co roku.

1. Pobieramy próbki

Jeździmy do obiektów klienta i z największą starannością pobieramy próbki do badań. Następnie transportujemy je w odpowiednich warunkach (między innymi termicznych) w celu wykonania dalszych prac.

2. Badamy

Posiadamy nowoczesny sprzęt oraz specjalistów, którzy potrafią wykorzystać jego potencjał. Sumiennie zapisujemy wyniki pomiarów.

3. Tworzymy raport

Jako końcowy wynik przekazujemy Państwu raport, który zawiera wszystkie zebrane informacje oraz wskazania i opracowanie, które stanowią interpretację wyników.

Obsługujemy klientów
w całej Polsce


Pracujemy na terenie
Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie
  Pokaż na mapie

Interlabo = bądź pewny naszych badań!
Tylko w zeszłym roku wykonaliśmy blisko 12 000 oznaczeń.Zorganizowaliśmy ponad 20 rund porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości PT/ILC.

Badanie wody i ścieków

Rozróżnienie na badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne badanie wody pozwala nam na dokładne sprawdzenie próbek pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń. Od 1 stycznia 2008 każda woda w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej wymaga sprawdzenia pod kątem obecności bakterii Legionella. Wiele zakładów lub stowarzyszeń potrzebuje regularnego badania wody na co dzień, aby wykluczyć możliwość pogorszenia jej jakości. Są to między innymi instytucje takie jak:

badania-wody-analiza-wody-warszawa


Oraz wiele innych przypadków, które równie mocno mogą potrzebować badania wody lub ścieków. System jakości, który obowiązuje w naszym laboratorium i stosowany jest rutynowo do badania jakości wody jest również zatwierdzony przez Inspektora Sanitarnego, dzięki czemu możemy rzetelnie pobierać próbki wody i następnie je analizować. Każdy etap pracy przebiega zgodnie z polskimi normami, dzięki czemu końcowy raport zostaje dopasowany do panujących warunków. W wyjątkowych przypadkach oferujemy badanie mikrobiologiczne wody zgodne z normami europejskimi.


Wody, które badamy

Są to przede wszystkim wody z instytucji, obiektów publicznych, prywatnych, czy nawet nadzorów budowlanych, które wymagają kompleksowej analizy. Można tutaj wyróżnić wody:

badania-wody-analiza-wody-warszawa-2


Każda woda zostaje analizowana zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Środowiska oraz Ministra Zdrowia, a także zgodnie z ustawą mówiącą o Prawie Wodnym włącznie z późniejszymi zmianami.


Jak wygląda mikrobiologiczne badanie wody?

Mikrobiologiczna analiza wody wykonywana jest zwykle w nowopowstałych obiektach, obiektach żywienia zbiorowego, placówkach szkolnych, przedszkolnych i tym podobnych, gdzie wymagane jest regularne badanie jakości wody. Jest to element systemu HACCP, który gwarantuje ciągłość wody zdatnej do picia. Podczas mikrobiologicznego badania sprawdzamy i oznaczamy ilość bakterii, które potencjalnie mogą wywoływać choroby. Są to między innymi bakterie z grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens czy też drobnoustroje takie jak Legionella, Shigella, a nawet pałeczki Salmonella.


Jak wygląda fizykochemiczne badanie wody?

Fizykochemiczna analiza wody skupia się głównie na analizie próbek wody pod kątem parametrów takich jak mętność, pH, przewodność, barwa, twardość, stężenie żelaza, manganu oraz innych pierwiastków. Jest to szczególnie przydatna analiza, ponieważ może dostarczać informacji na temat wtórnego zanieczyszczenia wody.


Dlaczego badanie ścieków jest równie ważne?

badania-wody-analiza-wody-warszawa-3

Wśród badanych ścieków można wyróżnić m.in.:

W przypadku analizy ścieków obowiązującą są odpowiednie Rozporządzenia Ministra Środowiska mówiące o tym, jakie warunki i parametry powinny mieć ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi czy też wprowadzane do kanalizacji. Nasze badania oraz pobór próbek realizujemy zgodnie z aktualnie panującymi aktami prawnymi, posiadamy certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1365, dzięki czemu każda nasza usługa posiada gwarancję najwyższej jakości. Oferujemy pobieranie próbek ścieków chwilowych, uśrednionych i średniodobowych. W przypadku dodatkowych pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.